මුහම්මද් ගේ නව යොවුන් වැන්දඹු බිරිඳ | Safiya, widowed and married by Muhammad

මුහම්මද් විවාහ කර ගත්තේ වැන්දඹුවන් බවත්, ඒ මගින් ඔහු ලෝකෙට ඉතා උතුම් ආදර්ශයක් පෙන්වපු බවත් සමහර මුස්ලිම් මිතුරන් කියනවා මම අහල තියෙනවා. මුහම්මද් අයිෂා විවාහ කරගෙන ලමා අපචාරකයෙක් වුණේ කොහොමද කියන එක අපි කලින් ලිපියක සඳහන් කලා. මේ පාර අපි කතා කරන්නේ මුහම්මද් විසින් වැන්දඹුකරණය කිරීමෙන් පසුව විවාහ කරගත් කාන්තාවක් ගැන. ඛයිබර් හි සාෆියා කියන්නේ ලස්සන කාන්තාවක්. ඇය විවාහ වෙන්න සිටි කෙනෙක්. ඇත්තටම එදා තමයි ඇගේ විවාහ උත්සවය පැවැත්වුනේ. මුහම්මද් ඛයිබර් නගරයට කිසිම හේතුවක් නැතිව පහර දුන්නෙත් එදාමයි. ඛයිබර් වල වාසය කලේ යුදෙවුවන්. ඔවුන් බොහොම පොහොසත් අය. වස්තුවට ඇති කෑදර කම නිසා මුහම්මද් කිසිම හේතුවකින් තොරව ඛයිබර් වලට පහර දෙන්නට ඇති බවයි හිතන්න පුළුවන්.

ඛයිබර් නගරයට පහර දීලා එය විනාශ කලාට පස්සේ (සාෆියා ගේ පුරුෂයා මේ සටනේදී මරා දැමුණා), මුහමම්ද් සුපුරුදු විදියට තම අනුගාමිකයන්ට කියනවා යටත් කර ගත් ප්‍රදේශයේ ස්ත්‍රීන් ගෙන යාමට. මොනවටද? ඇදට ගන්න මිසක්! වහල් ස්ත්‍රීන් කියල හඳුන්වන්නෙත් මේ අයමයි. මුහම්මද් ගේ දියා කියන අනුගාමිකයා, මුහමම්ද්ට කියනවා ඔහුටත් ස්ත්‍රියක් අවශ්‍ය බව. එතකොට මුහම්මද් කියනවා ඔහුට කැමති කෙනෙක් තෝර ගන්න කියල. ඔහු තෝරා ගන්නේ සෆියා ව. මේ අතර මුහම්මද්ගෙ තවත් අනුගාමිකයෙක් මුහම්මද්ට කියනවා සෆියා කියන්නේ ඛයිබර් හි ප්‍රධාන පවුලේ කෙනෙක් බව හා ඇගේ රූප ශෝභාව. මෙ අහන මුහම්මද් අණ කරනවා සාෆියාව ගෙන එන්න. ඇගේ රූප ශෝභාවට පෙරේත වෙක මුහම්මද් දියාට කියනවා සාෆියා හැර අනික් ඕනම කෙනෙක් අරන් යන්න කියල. මේ කාලය තුලම තමයි සාෆියාට ආර්තවය ඇති වෙන්නේ. දවස් තුනකින් ආර්තවය නිම වෙච්ච වහාම මුහම්මද් ඇයව විවාහ කර ගන්නවා.

මේ කතාව ඇතුලේ ගත යුතු බොහෝ දේ තියෙනවා. පළමුව් එනි එක තමයි මුහම්මද් විසින් සාමකාමී ජාතීන්ට පහර දීම. මේකට හේතුව ධන තණ්හාව වෙන්න ඇති. ඊටත් වඩා ගැහැණුන් අයිති කර ගැනීමේ වලත්ත චේතනාව වෙන්න බොහොම ඉඩ තියෙනවා. මොකද හැම යටත් පෙදෙසකින්ම මොවුන් ස්ත්‍රීන් බලෙන් පැහැරගෙන ගොස් විවාහ කර ගත්තා. දෙවනි කාරණය තමයි සැමියා හා නෑදායන් මරා දැමීමෙන් වැලපෙන ගැහැණියක් දින තුනක් ඇතුලත සරණ පාවා ගැනීම. සාෆියාට ආර්තවය හැදී නොතිබුනා නම් මුහම්මද් ඇය සමග බුදියා ගන්නේ එදා රෑම බවට කිසිම සැකයක් නෑ. මෙ කටයුත්තට විවාහයක් කීමත් වැරදියි. මොකද තමන්ගේ ස්වාමියා හා නෑදෑයන් මරා දැමූ අධමයා සමග බුදියා ගන්න කිසිම වුවමනාවක් සාෆියාට තිබුණා නම් ඇයට පිස්සු වෙන්නට ඕන. මේකට වඩාත් ගැලපෙන්නේ මුහමම්ද් විසින් සාෆියා දූෂණය කලා යයි කීවොතින්. මුහම්මද් සාෆියාව දූෂණය කරනවා විතරක් නෙවෙයි ඇයට වේල් එකක්, එනම් හිජාබය අඳින්නත් බල කරනවා. ඒ කාලයේ මුස්ලිම් අයට ස්ත්‍රී දූෂණය කියන්නේ හරිම සරල දෙයක්. යටත් කර ගන්නා ප්‍රදේශ වල ස්ත්‍රීන් වහල් ස්ත්‍රීන් ලෙස ගෙන ඔවුන්ගේ කැමැත්තෙන් තොරව ඔවුන් ලිංගික ක්‍රියාවන්ට යොදා ගන්නට මුහම්මද් ඔවුන්ට අවසර දීලා තිබුණා. කැමැත්තෙන් තොරව ලිංගික ක්‍රියාවට යොදා ගැනීම කියන්නේ ස්ත්‍රී දූෂණය. මේ අනුව කුරාණයෙන් ස්ත්‍රී දූෂණය නීති ගත කර තියෙන බවත් කියන්න පුළුවන්.

මහා කාරුණික මුහම්මද්ගේ වැඩ කිඩ මෙන්න. වැන්දඹුවන් බැන්දේ ඔවුන් වැන්දඹුකරණය කිරීමෙන් පසුව. කොහොමද මහා කරුණාව!

මේ ලිපියට පාදක වෙච්ච හැඩිත් සහ සුරාත් සියල්ලම පහත දක්වලා තියෙනවා.

Volume 1, Book 8, Number 367: Narrated ‘Abdul ‘Aziz:
Anas said, ‘When Allah’s Apostle invaded Khaibar, we offered the Fajr prayer there yearly in the morning) when it was still dark. The Prophet rode and Abu Talha rode too and I was riding behind Abu Talha. The Prophet passed through the lane of Khaibar quickly and my knee was touching the thigh of the Prophet . He uncovered his thigh and I saw the whiteness of the thigh of the Prophet. When he entered the town, he said, ‘Allahu Akbar! Khaibar is ruined. Whenever we approach near a (hostile) nation (to fight) then evil will be the morning of those who have been warned.’ He repeated this thrice. The people came out for their jobs and some of them said, ‘Muhammad (has come).’ (Some of our companions added, “With his army.”) We conquered Khaibar, took the captives, and the booty was collected. Dihya came and said, ‘O Allah’s Prophet! Give me a slave girl from the captives.’ The Prophet said, ‘Go and take any slave girl.’ He took Safiya bint Huyai. A man came to the Prophet and said, ‘O Allah’s Apostles! You gave Safiya bint Huyai to Dihya and she is the chief mistress of the tribes of Quraiza and An-Nadir and she befits none but you.’ So the Prophet said, ‘Bring him along with her.’ So Dihya came with her and when the Prophet saw her, he said to Dihya, ‘Take any slave girl other than her from the captives.’ Anas added: The Prophet then manumitted her and married her.”

Thabit asked Anas, “O Abu Hamza! What did the Prophet pay her (as Mahr)?” He said, “Her self was her Mahr for he manumitted her and then married her.” Anas added, “While on the way, Um Sulaim dressed her for marriage (ceremony) and at night she sent her as a bride to the Prophet . So the Prophet was a bridegroom and he said, ‘Whoever has anything (food) should bring it.’ He spread out a leather sheet (for the food) and some brought dates and others cooking butter. (I think he (Anas) mentioned As-SawTq). So they prepared a dish of Hais (a kind of meal). And that was Walrma (the marriage banquet) of Allah’s Apostle .”

Volume 3, Book 34, Number 437: Narrated Anas bin Malik:
The Prophet came to Khaibar and when Allah made him victorious and he conquered the town by breaking the enemy’s defense, the beauty of Safiya bint Huyai bin Akhtab was mentioned to him and her husband had been killed while she was a bride. Allah’s Apostle selected her for himself and he set out in her company till he reached Sadd-ar-Rawha’ where her menses were over and he married her. Then Hais (a kind of meal) was prepared and served on a small leather sheet (used for serving meals). Allah’s Apostle then said to me, “Inform those who are around you (about the wedding banquet).” So that was the marriage banquet given by Allah’s Apostle for (his marriage with) Safiya. After that we proceeded to Medina and I saw that Allah’s Apostle was covering her with a cloak while she was behind him. Then he would sit beside his camel and let Safiya put her feet on his knees to ride (the camel).

Volume 3, Book 34, Number 431: Narrated Anas:
Amongst the captives was Safiya. First she was given to Dihya Al-Kalbi and then to the Prophet.

Volume 3, Book 34, Number 437: Narrated Anas bin Malik:
The Prophet came to Khaibar and when Allah made him victorious and he conquered the town by breaking the enemy’s defense, the beauty of Safiya bint Huyai bin Akhtab was mentioned to him and her husband had been killed while she was a bride. Allah’s Apostle selected her for himself and he set out in her company till he reached Sadd-ar-Rawha’ where her menses were over and he married her. Then Hais (a kind of meal) was prepared and served on a small leather sheet (used for serving meals). Allah’s Apostle then said to me, “Inform those who are around you (about the wedding banquet).” So that was the marriage banquet given by Allah’s Apostle for (his marriage with) Safiya. After that we proceeded to Medina and I saw that Allah’s Apostle was covering her with a cloak while she was behind him. Then he would sit beside his camel and let Safiya put her feet on his knees to ride (the camel).

Volume 4, Book 52, Number 143:Narrated Anas bin Malik:
The Prophet said to Abu Talha, “Choose one of your boy servants to serve me in my expedition to Khaibar.” So, Abu Talha took me letting me ride behind him while I was a boy nearing the age of puberty. I used to serve Allah’s Apostle when he stopped to rest. I heard him saying repeatedly, “O Allah! I seek refuge with You from distress and sorrow, from helplessness and laziness, from miserliness and cowardice, from being heavily in debt and from being overcome by men.” Then we reached Khaibar; and when Allah enabled him to conquer the Fort (of Khaibar), the beauty of Safiya bint Huyai bin Akhtab was described to him. Her husband had been killed while she was a bride. So Allah’s Apostle selected her for himself and took her along with him till we reached a place called Sad-AsSahba,’ where her menses were over and he took her for his wife. Haris (a kind of dish) was served on a small leather sheet. Then Allah’s Apostle told me to call those who were around me. So, that was the marriage banquet of Allah’s Apostle and Safiya. Then we left for Medina. I saw Allah’s Apostle folding a cloak round the hump of the camel so as to make a wide space for Safiya (to sit on behind him) He sat beside his camel letting his knees for Safiya to put her feet on so as to mount the camel. Then, we proceeded till we approached Medina; he looked at Uhud (mountain) and said, “This is a mountain which loves us and is loved by us.” Then he looked at Medina and said, “O Allah! I make the area between its (i.e. Medina’s) two mountains a sanctuary as Abraham made Mecca a sanctuary. O Allah! Bless them (i.e. the people of Medina) in their Mudd and Sa (i.e. measures).”

Volume 5, Book 59, Number 512:Narrated Anas:
The Prophet offered the Fajr Prayer near Khaibar when it was still dark and then said, “Allahu-Akbar! Khaibar is destroyed, for whenever we approach a (hostile) nation (to fight), then evil will be the morning for those who have been warned.” Then the inhabitants of Khaibar came out running on the roads. The Prophet had their warriors killed, their offspring and woman taken as captives. Safiya was amongst the captives, She first came in the share of Dahya Alkali but later on she belonged to the Prophet . The Prophet made her manumission as her ‘Mahr’.

Volume 5, Book 59, Number 522:Narrated Anas bin Malik:
We arrived at Khaibar, and when Allah helped His Apostle to open the fort, the beauty of Safiya bint Huyai bin Akhtaq whose husband had been killed while she was a bride, was mentioned to Allah’s Apostle. The Prophet selected her for himself, and set out with her, and when we reached a place called Sidd-as-Sahba,’ Safiya became clean from her menses then Allah’s Apostle married her. Hais (i.e. an ‘Arabian dish) was prepared on a small leather mat. Then the Prophet said to me, “I invite the people around you.” So that was the marriage banquet of the Prophet and Safiya. Then we proceeded towards Medina, and I saw the Prophet, making for her a kind of cushion with his cloak behind him (on his camel). He then sat beside his camel and put his knee for Safiya to put her foot on, in order to ride (on the camel).

Volume 5, Book 59, Number 523: Narrated Anas bin Malik:
The Prophet stayed with Safiya bint Huyai for three days on the way of Khaibar where he consummated his marriage with her. Safiya was amongst those who were ordered to use a veil.

Volume 5, Book 59, Number 540:Narrated Abu Musa:
We came upon the Prophet after he had conquered Khaibar. He then gave us a share (from the booty), but apart from us he did not give to anybody else who did not attend the Conquest.

Volume 3, Book 34, Number 432:Narrated Abu Said Al-Khudri:
that while he was sitting with Allah’s Apostle he said, “O Allah’s Apostle! We get female captives as our share of booty, and we are interested in their prices, what is your opinion about coitus interruptus?” The Prophet said, “Do you really do that? It is better for you not to do it. No soul that which Allah has destined to exist, but will surely come into existence.

Advertisements
This entry was posted in අල්ලා, ඉස්ලාම්, මුහම්මද්, ළමා අපචාර. Bookmark the permalink.

4 Responses to මුහම්මද් ගේ නව යොවුන් වැන්දඹු බිරිඳ | Safiya, widowed and married by Muhammad

  1. පින්ග්කිරීම: ළමා අපචාර ගැන තව දුරටත් | More about child abuse | mahakalusinhalaya (මාරා)

  2. පින්ග්කිරීම: මුහම්මද් ජුවයිරියා දූෂණය කරයි! | Muhammad rapes Juwairiya | mahakalusinhalaya (මාරා)

  3. පින්ග්කිරීම: ළමා අපචාරයට ඉබ්නු මන්සූර්ගෙන් අත්වැලක්! | Ibnu Mansoor promotes child molestation! | mahakalusinhalaya (මාරා)

  4. පින්ග්කිරීම: mahakalusinhalaya (මාරා)

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w