ජනගහණ ජිහාඩය, නැගෙනහිර පළාතෙන් උදාහරණ | Population jihad, case study from Eastern province

ජනගහණ ජිහාඩය- හැකිතරම් වර්ගයා බෝ කිරීම

පිටියේ අප්පු සොයුරා විසින් ජනගහණ ජිහාඩය ගැන කරුණු දැම්මා මතක ඇති. අද මම පෙන්නන්නේ ඒ ජන ගහණ ජිහාඩය ඇස් පනාපිට ක්‍රියත්මක වන ආකාරය. මේකට මම උදාහරණ විදියට ගන්නේ නැගෙනහිර පළාත. මොකද මුස්ලිම් ජාතිකයන් බහුලව වාසය කරන්නේ ඒ ප්ලාතේ නිසා. මේ දත්ත මම හොයා ගත්තේ රජයේ ජන සංඛ්‍යා හා ජන ලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්.

අපි මුලින්ම බලමු මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කය දිහා. මඩකලපුව හින්දු හා මුස්ලිම් අය වැඩිපුර ජීවත් වන ප්‍රදේශයක්. අපි සන්සන්දනය කරමු 1981 හා 2007 ජන ලේඛණ. මේ ලේඛණ සකසල තියෙන්නේ ජන වර්ග අනුව. මුස්ලිම් සියල්ලන්ම ඉස්ලාම් ආගම අදහන අතර දෙමළ සියල්ලන්ම හින්දු හෝ ක්‍රිස්තියානි ආගම අදහනවා.

සිංහල
1981: 11255
2007: 2397
වැඩිවීම:  -78%
වාර්ෂික වර්ධන වේගය = -3%

දෙමළ
1981: 237787
2007: 381984
වැඩිවීම: 60.6%
වාර්ෂික වර්ධන වේගය = 2.33%

මුස්ලිම්
1981: 78829
2007: 128964
වැඩිවීම: 63.6%
වාර්ෂික වර්ධන වේගය = 2.45%

මුස්ලිම් ජනවර්ගයේ වැඩි වීම බොහෝ ඉහළම ආයක් ගන්න බව මෙයින් පේනවා.

දැන් අපි බලමු අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය. මෙය ඓතිහාසිකව සිංහලයන් ජීවත් වූ ප්‍රදේශයක්. මුස්ලිම් වරුන් මෙහි පදිංචි කරනු ලැබුවේ 1600දී පමණ. අපි නැවතත ජන සංඛ්‍යාවන් දෙස බලමු.

සිංහල
1981: 146,943
2007: 228,938
වැඩිවීම: 55.8%
වාර්ෂික වර්ධන වේගය = 2.15%

දෙමළ
1981: 109903
2007: 112006
වැඩිවීම: 1.91%
වාර්ෂික වර්ධන වේගය = 0.073%

මුස්ලිම්
1987: 161,568
2007: 268,630
වැඩිවීම: 66.3%
වාර්ෂික වර්ධන වේගය = 2.55%

මෙන්න තිරිකුණාමලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තත්වය

සිංහල
1981: 85,503
2007: 84,766
වැඩිවීම: -0.86%
වාර්ෂික වර්ධන වේගය = -0.033%

දෙමල
1981: 93132
2007: 96142
වැඩිවීම: 3.23%
වාර්ෂික වර්ධන වේගය = 0.12%

මුස්ලිම්
1981: 75,039
2007: 151,692
වැඩිවීම: 102.2%
වාර්ෂික වර්ධන වේගය = 3.93%

ත්‍රිකුණාමලයේ ජනගහණ ජිහාඩය ක්‍රියාත්මක වන අයුරු ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. අනික් හැම ජන වර්ගයකම වාර්ෂික වර්ධනය 0.1% විතර. මුස්ලිම් අයගේ පමණක් එය 4% කට කිට්ටු වෙනවා. ඉදිරි වසර පහ තුළ තිරිකුණාමලයේ බහුතරය බවට මුස්ලිම් ජනයා පත්වෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳ හොඳ සෙල්ලම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි.

ත්‍රිකුණාමලයේ ජනගහණ ජිහාඩය ක්‍රියාත්මක වන අයුරු ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. අනික් හැම ජන වර්ගයකම වාර්ෂික වර්ධනය 0.1% විතර. මුස්ලිම් අයගේ පමණක් එය 4% කට කිට්ටු වෙනවා. ඉදිරි වසර පහ තුළ තිරිකුණාමලයේ බහුතරය බවට මුස්ලිම් ජනයා පත්වෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳ හොඳ සෙල්ලම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ විදියටම අම්පාරේ බහුතරය බවටත් ඔවුන් ඉදිරි වසර දය තුල පත් වේවි. මඩකලපුවේ නම් මේකට ටිකක් කල් යයි. ඒත් ගණනය කිරීමක් කළොත් දෙමළ ජනගහණය ත්‍රිකුණා මලයේ ජනගහණ ජිහාඩය ක්‍රියාත්මක වන අයුරු ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. අනික් හැම ජන වර්ගයකම වාර්ෂික වර්ධනය 0.1% විතර. මුස්ලිම් අයගේ පමණක් එය 4% කට කිට්ටු වෙනවා. ඉදිරි වසර පහ තුළ තිරිකුණාමලයේ බහුතරය බවට මුස්ලිම් ජනයා පත්වෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳ හොඳ සෙල්ලම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ විදියටම අම්පාරේ බහුතරය බවටත් ඔවුන් ඉදිරි වසර දහය තුල පත් වේවි. මඩකලපුවේ නම් මේකට ටිකක් කල් යයි. (ගණනය ක්‍රීමක් කළොත් අවුරුස්දු 900ක් විතර). නමුත් මඩකලපුවේත් වර්ධන වේගය වැඩිවන බවට කිසිම සැකයක් නෑ.

මෙන්න මිත්‍රයනි, මේක තමයි ජනගහණ ජිහාඩය. මීයන් මෙන් බෝවීම තුලින් අවශේෂ ආගමිකයින් සුළුතරයක් කිරීම. ඒක ඇස් පනාපිට අම්පාරේ හා තිරිකුණාමලයේ සිද්ධ වෙනවා. අපි මේ ගැන තවත් අවදියෙන් සිටිමු.

Advertisements
This entry was posted in ඉස්ලාම් and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to ජනගහණ ජිහාඩය, නැගෙනහිර පළාතෙන් උදාහරණ | Population jihad, case study from Eastern province

  1. පින්ග්කිරීම: අබු අර්ශද් බහු විවාහ අනුමත කරයි! | Abu Arshad is for polygamy | mahakalusinhalaya (මාරා)

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w