ලෝක පුදුම හත පරදවන පිලිතුරු දිය නොහැකි කුරාණයේ පුදුම බොරු හත

Posted by anverlolz

1 අල්ලා සියලුම සතුන් ජෝඩු ‍වෂයෙන් මැවුවානම් ද්විලිංගික සතුන් මැවුවේ කව්ද?
2 අල්ලා සියුම සතුන් ජෝඩු ‍වශයෙන් මැවුවානම් ලිංගිකත්වය වෙනස් කරගතහැකි අප්‍රිකානු රීඩ් ගෙම්බා වැනි සතුන් මැවුවේ කව්ද? Common reed frog (Hyrperolius viridiflavus)

frog
3 සියලුම ගස්වැල් අල්ලා ජෝඩු වශයෙන් මැවුවානම් ජොඩුලෙස දැකිය නොහැකි ද්විලිංගික ශාක මැවුවේ කව්ද?
4 සියලුම ගස්වැල් අල්ලා ජෝඩු වශයෙන් මැවුවානම් අලිංගික ප්‍රජණනය සිදුකරන ශාක මැවුවේ කව්ද?

siyalu satun jodu meveema
5 සියලුම දේවල්ද ජෝඩු වශයෙන් මැවුවානම් ගැහැනු ගල් පිරිමිගල් ගහැනු වතුර පිරිමි වතුර, ගැහැනු පස් පිරිමිපස්, ගහැනු වලාකුලු පිරිමි වලාකුලු හදුනාගන්නේ කෙසේද?

gas gal jodu meveema
6 පොලව නොසැළී සිටීමට ස්තීර කදු මැවුවා යයි කියන්නේ කදු නොතිබුනානම් පොලව කොහෙට හරි වැටෙනවා කියන එකද? එසේනම් වැටෙන්නේ කොහෙටද?

kandu sitaveema
7 පොලව දිගහරින්නටනම් එය පැදුරක් වැනි විය යුතුය. එහෙත් ගෝලාකාර පෘථිවියේ දිගහරනිනේ කෙසේද?

Advertisements
This entry was posted in අල්ලා, ඉස්ලාම්, සර්වබලධාරී and tagged , , , . Bookmark the permalink.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )